ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
  VOLUNTARIA EN CIÈNCIA I CULTURA,
  INFORMÀTICA I ÀMBIT SOCIAL

ASVOL

 

                                                                                      Gener 2016

Benvolgudes i Benvolguts.


  

Encara que falta prou de temps, ja hem començat a preparar l’Assemblea General i així mateix tal com preveuen els nostres Estatuts, la Junta Directiva en la seva reunió del 14 de desembre, va acordar convocar les elecccions el dia 15 de març mitjançant candidatures obertes.

Del 22 de gener al 16 de febrer podeu presentar les vostres candidatures a la seu d'Asvol, també per correu ordinàri a l'esmentada seu o bé pel correu electrònic.

Del 17 de febrer al 14 de març la llista de candidats estarà exposada al tauler d'anuncis de la nostra seu i també serà enviada per correu a tots els associats juntament amb els detalls del procediment electoral.

Espero que moltes i molts de vosaltres ja estareu preparant la candidatura per integrar-vos en aquesta nova Junta, doncs és responsabilitat de tots el garantir la bona marxa de l'associació


També vull fer-vos una demanda. Necessitem voluntaris/es per cobrir  una proposta d’accions de voluntariat amb un grup de dones invidents en una residència d’El Masnou: passejades per l’exterior del centre, taller de PC adaptat, taller de teatre musical, sortides a concerts, audicions musicals, etc. Si esteu interessats, heu de contactar amb el Sr. Santiago Combarros, tfn 686 51 24 54. És molt important trobar voluntaris per aquesta activitat.

 

Encara ens falten molts socis que no ens han facilitat  el seu correu electrònic. Us agrairia ho féssiu el més aviat possible a avol2015@gmail.com

De moment això és tot.

 

Cordialment.

El President

Fernando MontanoL’Associació Gent Gran Voluntària (ASVOL), és una associació conveniada amb la Fundació “la Caixa” que porta a terme diferents activitats socials i culturals a través de les tecnologies de la comunicació, les visites culturals i la difusió científica. A més, coordinen programes de voluntariat social i recolzen socialment col·lectius amb dificultats.